Verlof bij adoptie

Adoptieouders genieten, net als biologische ouders, van een aantal steunmaatregelen vanwege de overheid. Indien je voor je adoptiekind nog geen kraamgeld ontving, heb je als werknemer recht op een adoptiepremie.

Daarnaast kan een werknemer in de privé- of publieke sector een beroep doen op ouderschapsverlof. Dit flexibele verlofsysteem laat je toe je arbeidsduur tijdelijk te verminderen of de loopbaan volledig te onderbreken. Zo heb je meer tijd voor de zorg voor je kinderen.