Specifieke onderbrekingen voor zelfstandigen

Als zelfstandige kan je je activiteit tijdelijk onderbreken of verminderen wanneer een van je naasten ernstig ziek is of palliatieve zorgen nodig heeft, of wanneer je een gehandicapt kind hebt. In die gevallen kan je, onder bepaalde voorwaarden, een uitkering voor mantelzorg krijgen.

Vrouwelijke zelfstandigen die recent een kind kregen, hebben onder bepaalde voorwaarden recht op moederschapshulp in de vorm van 105 dienstencheques. Die mag je uitsluitend aan huishoudelijke hulp besteden en moeten de combinatie werk-gezin na de moederschapsrust verlichten.