Specifiek verlof voor werknemers

Naast de wettelijke vakanties en diverse vormen van loopbaanonderbreking hebben werknemers recht op enkele specifieke verlofmogelijkheden.

Werknemers die met bepaalde situaties binnen het gezin, burgerlijke plichten of een oproep door Justitie geconfronteerd worden, kunnen gebruik maken van omstandigheidsverlof of ‘klein verlet’.

Zoek je als ouder een manier om je werk met de zorg voor je kinderen te combineren? Dan kan je ouderschapsverlof opnemen. Dit flexibele verlofsysteem laat je toe je arbeidsduur tijdelijk te verminderen of je loopbaan te onderbreken.

Wie een pleegkind opvangt, heeft recht op pleegzorgverlof. Dit verlof biedt een oplossing voor bepaalde verplichtingen of situaties die aan de opvang van een pleegkind verbonden zijn. Je hebt per pleegkind recht op 6 dagen pleegzorgverlof.

Ten slotte, kom je in aanmerking voor palliatief verlof als je de zorg opneemt voor een ongeneeslijk zieke persoon die zich in een terminale fase bevindt. Je onderbreekt je loopbaan dan geheel of gedeeltelijk gedurende een maand.