Moederschapshulp voor zelfstandigen – dienstencheques

Wat en voor wie?

Ben je een vrouwelijke zelfstandige die pas bevallen is? Dan heb je onder bepaalde voorwaarden recht op 105 dienstencheques, uitsluitend bedoeld voor huishoudelijke hulp.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Je bent bevallen.
  • Je  voldoet aan de voorwaarden om het moederschapsverlof voor vrouwelijke zelfstandigen te genieten (via je ziekenfonds).
  • Je herneemt je beroepsactiviteit of je bent dat van plan (al dan niet als zelfstandige).
  • Je blijft zelfstandige tot aan de toekenning van de hulp, tenzij je op dat ogenblik een andere beroepsactiviteit bent begonnen.
  • Je pasgeborene werd na de geboorte onmiddellijk ingeschreven in je gezin en blijft ingeschreven tot de toekenning van de dienstencheques.

 

Hoe vraag ik de dienstencheques aan?

U krijgt de dienstencheques automatisch. Je hoeft hiertoe geen aanvraag in te dienen. Je sociaal-verzekeringsfonds controleert zelf de voorwaarden en zal je contacteren met de vraag of je de dienstencheques wilt genieten.  Indien je deze wenst te ontvangen, moet je hierop bevestigend reageren..

Voor meer informatie neem je contact op met je socialeverzekeringsfonds.