Aanvullende vakantie bedienden en leerling-bedienden

Aanvullende vakantie: waarover gaat het?

Werk je dit jaar en heb je vorig jaar niet gewerkt, dan heb je geen recht op gewone vakantie. Je hebt ook geen recht op de volledige gewone vakantie (4 weken) indien je je arbeidsstelsel tijdens het jaar verhoogt. Dit wordt opgevangen door de aanvullende vakantie, waardoor je "aanvullende" vakantiedagen kan opnemen. Het betreft een recht, geen verplichting.

Voorwaarden om aanspraak te maken op aanvullende vakantie

Om recht te hebben op aanvullende vakantie moeten 3 voorwaarden vervuld zijn:

 1. Je bevindt je in een van de volgende situaties:
 • Je begint een activiteit.
 • Je hervat een activiteit na een periode van arbeidsonderbreking.
 • Als deeltijdse werknemer:
  • begin je voltijds te werken in het jaar waarin je vakantie neemt, of
  • verhoog je je arbeidsstelsel en kom je minstens 4 dagen te kort om recht te hebben op 4 weken gewone vakantie.
 1. Je hebt een activiteit uitgeoefend gedurende minimaal 3 maanden (90 kalenderdagen) – de zogenaamde ‘aanloopperiode’.
 2. Je hebt je gewone vakantiedagen opgebruikt.

Hoe geniet je aanvullende vakantie?

Je kan enkel aanvullende vakantie genieten als je nog in werkelijke dienst bent en een aanvraag indient bij je werkgever (mondeling, schriftelijk of met een bedrijfsformulier).

Berekening van de duur van aanvullende vakantie

De duur van je aanvullende vakantie wordt berekend op basis van:

 • de effectief gewerkte dagen;
 • de inactiviteitsdagen (dagen waarop je niet gewerkt hebt) die gelijkgesteld zijn met (beschouwd worden als) effectief gewerkte dagen.

Wanneer geniet je aanvullende vakantie?

Je kan ten vroegste vanaf de laatste week van de aanloopperiode 1 week aanvullende vakantie nemen, op voorwaarde dat al je gewone vakantiedagen opgebruikt zijn.

Na die periode krijg je aanvullende vakantiedagen volgens het aantal gewerkte maanden.

Je kan ze uiterlijk op 31 december van het betrokken jaar opnemen.

Aanvullend vakantiegeld

Het aanvullend vakantiegeld dat je krijgt wanneer je aanvullende vakantie neemt, is een voorschot op je dubbel vakantiegeld van het volgende jaar. Het wordt betaald door je werkgever wanneer je je aanvullende vakantie neemt.