Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

De beveiligde elektronische brievenbus voor burgers

Mijn e-Box is een persoonlijke, gecentraliseerde en beveiligde elektronische brievenbus.

Mijn e-Box brengt uw communicatie met de overheid samen en beperkt het aantal papieren documenten.

Persoonsgegevens

Meer informatie over persoonsgegevens .pdf - Nouvelle fenêtre

Mijn e-Box raadplegen