Pensioen na echtscheiding : zelfstandige

Voorwaarden voor recht op pensioen van uit de echt gescheiden echtgenoot

  • Je hebt de wettelijke leeftijd van 65 jaar bereikt.
  • Je hebt de wettelijke pensioenleeftijd nog niet bereikt, maar je bent minstens 60 jaar en met vervroegd pensioen in een Belgische pensioenregeling.
  • Je echtscheiding is in de registers van de burgerlijke stand overgeschreven.
  • Je bent niet van het ouderlijk gezag vervallen verklaard.
  • Je bent niet veroordeeld om je echtgenoot naar het leven gestaan te hebben.
  • Je kan geen aanspraak maken op een overlevingspensioen uit een vorig huwelijk.
  • U bent niet opnieuw gehuwd.

Loopbaanjaren die in aanmerking worden genomen

Je hebt recht op een pensioen van uit de echt gescheiden echtgenoot van zelfstandige voor elk geldig loopbaanjaar van zelfstandige van je gewezen echtgenoot gelegen tijdens de jaren van jullie huwelijk.

Een jaar wordt pas in aanmerking genomen voor de berekening van het pensioen als je gewezen echtgenoot bij zijn/haar socialeverzekeringsfonds sociale bijdragen betaald heeft als zelfstandige die een recht op pensioen opent.

Elk jaar wordt in aanmerking genomen, zelfs wanneer je voor datzelfde jaar aanspraak kunt maken op een persoonlijk rustpensioen als zelfstandige. De som van al je persoonlijke pensioenen mag niet meer bedragen dan een volledige loopbaan (45 jaar). In geval van overschrijding worden de minst voordelige overtallige jaren in het pensioen van uit de echt gescheiden echtgenoot afgetrokken van het berekende pensioenbedrag.