Overlevingspensioen na een gemengde loopbaan

Kan ik mijn overlevingspensioen met een rustpensioen combineren?

Als je van een overlevingspensioen geniet, kan je dat, onder bepaalde voorwaarden, cumuleren met andere pensioenen. Zo kan je je overlevingspensioen met een rustpensioen cumuleren.

Heb je overlevingspensioen in de werknemersregeling? Dan is de cumulatie met één of meerdere rustpensioenen toegestaan tot een grensbedrag, gelijk aan 110 % van het bedrag van je overlevingspensioen voor een volledige loopbaan.

Deze volledige loopbaan wordt berekend door het bedrag van het overlevingspensioen te vermenigvuldigen met de omgekeerde loopbaanbreuk.

Ontvang je een overlevingspensioen voor de overheidssector? Je kan je overlevingspensioen dan met een rustpensioen cumuleren tot een bepaald bedrag. Dit bedrag komt overeen met 55% van de maximumwedde van de weddeschaal, verbonden aan de laagste graad van de overleden echtgenoot, die in aanmerking komt voor de berekening van het hoogste overlevingspensioen.

Kan ik meerdere overlevingspensioenen cumuleren?

Je kan meerdere overlevingspensioenen hebben uit hoofde van één of verschillende echtgenoten.

Gaat het om één echtgenoot die meerdere arbeidsstatuten kende (bv. ambtenaar en werknemer)? Dan wordt de eenheid van loopbaan toegepast en kan je de overlevingspensioenen cumuleren.

Als je in aanmerking komt voor meerdere overlevingspensioenen omdat je meerdere echtgenoten had, mag je die niet cumuleren. Je krijgt enkel het meest voordelige overlevingspensioen.