Wettelijk pensioen

De meeste mensen vallen bij hun pensionering terug op een rustpensioen. Dit bedrag wordt berekend op basis van de eigen loopbaan. Je pensioeninstelling kijkt dan naar de duur van je loopbaan, je inkomsten, je loopbaanbreuk en de gelijkgestelde periodes van inactiviteit. Bij ambtenaren houdt men enkel rekening met de laatste 10 jaar in dienst bij de overheid.

Overlijdt je echtgenoot, dan heb je, onder bepaalde voorwaarden, recht op een overlevingspensioen. Een overlevingspensioen wordt gebaseerd op de loopbaan van de overleden echtgenoot. Had de overledene een gemengde loopbaan, dan worden de pensioenrechten binnen elk statuut samengenomen. Wie te jong is voor een overlevingspensioen, heeft maximum 24 maanden recht op een overgangsuitkering.

Ook als je uit de echt gescheiden bent, kan je aanspraak maken op een deel van het rustpensioen van de ex-echtgenoot. Bij een feitelijke scheiding gaat het om de helft van het gezinsbedrag van de echtgenoot.