Wat bij overlijden

Overlijdt je echtgenoot, dan heb je, onder bepaalde voorwaarden, recht op een overlevingspensioen. De berekening van een overlevingspensioen vertrekt van de loopbaan van de overleden echtgenoot. Had de overledene een gemengde loopbaan, dan worden de pensioenrechten binnen elk statuut samengenomen.

Wie te jong is voor een overlevingspensioen, krijgt maximum 24 maanden een overgangsuitkering toegekend. Deze laat de overlevende partner toe zich aan de nieuwe gezinssituatie aan te passen.