Wat bij overlijden

Overlijdt je echtgenoot, dan heb je, onder bepaalde voorwaarden, recht op een overlevingspensioen. De berekening van een overlevingspensioen vertrekt van de loopbaan van de overleden echtgenoot. Had de overledene een gemengde loopbaan, dan worden de pensioenrechten binnen elk statuut samengenomen.

Als je te jong bent voor een overlevingspensioen, krijg je gedurende een bepaalde periode een overgangsuitkering toegekend. Deze laat je toe om je aan de nieuwe gezinssituatie aan te passen.