Werkloosheid en pensioen

Kan ik mijn pensioen met een uitkering combineren?

Je mag een overlevingspensioen cumuleren met een werkloosheids-, ziekte- of onderbrekingsuitkering in het kader van een tijdskrediet. Het bedrag van het pensioen op jaarbasis (geïndexeerd) is begrensd.

De cumul is beperkt tot maximum 12 maanden (al dan niet opeenvolgende periodes). Zodra je in de loop van een maand één enkele uitkering ontvangt, telt die maand voor de periode van 12 maanden. Na 12 maanden moet je een keuze maken tussen je pensioen of de uitkering.

Ook als je recht hebt op een overlevingspensioen moet je alle verplichtingen rond de inschrijving als werkzoekende naleven. Als volledig werkloze blijf je dus verplicht om elke passende dienstbetrekking te aanvaarden.