Vervroegd op pensioen als werknemer

Kan ik vroeger met pensioen gaan?

Voor een gewone werknemer is de wettelijke pensioenleeftijd 65 jaar tenzij je in een bijzonder stelsel hebt gewerkt, zoals mijnwerkers, zeevarenden of vliegend personeel van de burgerluchtvaart. Als gewone werknemer kan je ten vroegste op 60 met pensioen gaan, afhankelijk van je leeftijd en je loopbaan.

Ben je geboren vóór 1 januari 1956 en voldoe je net niet aan de voorwaarden, dan kan je toch vervroegd met pensioen op 62 jaar na een loopbaan van 37 jaar.

Wanneer je op een bepaald ogenblik voldoet aan de voorwaarden om je vervroegd pensioen op te nemen, maar je pensioen nog wat uitstelt, dan kan je nog altijd met vervroegd pensioen op een latere datum. Het doet er dan niet toe of je op dat ogenblik aan de strengere voorwaarden voldoet.

Op deze algemene regels bestaan nog uitzonderingen voor wie onder bepaalde voorwaarden al in het verleden een overeenkomst had met zijn werkgever om vervroegd met pensioen te gaan. Om na te kijken of jouw overeenkomst voldoet aan de voorwaarden neem je best contact op met de FPD.

Nieuwe regeling Michel 1 Uitzonderingen lange loopbaan
Ingangsjaar Wettelijke pensioenleeftijd Minimum leeftijd Loopbaanvoorwaarde Toch op 60 jaar na X jaar loopbaan Toch op 61 na X jaar loopbaan
2012 65 60 35 Opening recht -
2013 65 60,5 38 40 -
2014 65 61 39 40 -
2015 65 61,5 40 41 -
2016 65 62 40 42 41
2017 65 62,5 41 43 42
2018 65 63 41 43 42
2019 65 63 42 44 43
2020 65 63 42 44 43
2021 65 63 42 44 43
2022 65 63 42 44 43
2023 65 63 42 44 43
2024 65 63 42 44 43
2025 66 63 42 44 43
2026 66 63 42 44 43
2027 66 63 42 44 43
2028 66 63 42 44 43
2030 67 63 42 44 43

Bijkomende overgangsmaatregel:

Wie eind 2016 net niet aan de loopbaan- en leeftijdsvoorwaarden voldoet en op dat ogenblik 58 of 59 jaar is, zal slechts twee of één jaar langer moeten doorwerken om het vervroegd pensioen te kunnen krijgen.

Wie minimum 59 jaar is in 2016 (geboren vóór 1958) kan met vervroegd pensioen vanaf 2017 aan de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden van het ingangsjaar 2016, verhoogd met 1 jaar.