Pensioensparen

Wat?

Naast het wettelijk (1ste pijler) en het aanvullend pensioen (2de pijler) is er ook het pensioensparen (3de pijler). Pensioensparen kan je zelf - op eigen initiatief - doen, via een bank of een verzekeraar. Het houdt geen verband met een beroep.