Vroeger met pensioen

De wettelijke pensioenleeftijd ligt in België op 65 jaar. Het is echter mogelijk vroeger met pensioen te vertrekken. Je kan dit vanaf 60 jaar, als je aan de vereiste leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voldoet. Vanaf 2016 heb je bijvoorbeeld recht op pensioen wanneer je 62 jaar oud bent en een loopbaan van 40 jaar achter de rug hebt. Enkel personen met een lange loopbaan zullen nog op hun 60ste met pensioen kunnen gaan.

Er bestaan ook regelingen waarmee je nog vroeger met pensioen gaat. Wanneer je echtgeno(o)t(e) overlijdt en je bent minstens 45 jaar oud, kom je in aanmerking voor een overlevingspensioen. Je pensioenrechten worden dan afgeleid uit de loopbaan van de overledene.

Word je op latere leeftijd door je werkgever ontslagen? Als je aan de vereiste leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden voldoet, heb je recht op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen). Je werkloosheidsuitkering wordt verder aangevuld met minstens de helft van het verschil tussen je nettoreferteloon en de werkloosheidsuitkering. Als je gezinsinkomen na het ontslag te laag wordt om je kinderen te onderhouden, ontvang je na 6 maanden een toeslag op de kinderbijslag.