Je pensioen simuleren

Ik ben werknemer

Ongeacht je leeftijd kan je altijd een raming maken van je reeds opgebouwde pensioenrechten via de simulatiemodule in mypension.be.

Vanaf 55 jaar krijg je automatisch een pensioenraming. Deze wordt nadien elk jaar opnieuw aangepast op basis van de recentste loopbaangegevens. Je kan ze ook bekijken in mypension.be. Na 55 jaar kan je zelf een raming vragen die bijvoorbeeld rekening houdt met andere loopbaankeuzes. Zo’n aanvraag dien je in:

  • via de website mypension.be,
  • tijdens een bezoek aan de kantoren, of
  • telefonisch via 1765.

Ik ben zelfstandige

Vanaf 55 jaar kan je een raming aanvragen van je opgebouwde pensioenrechten:

Ik ben ambtenaar

Vanaf 57 jaar kan je een raming van het bedrag van je rustpensioen aanvragen bij PDOS. Als je tot een personeelscategorie behoort die, omwille van een leeftijdsgrens, haar pensioen voor 60 jaar moet nemen, dan kan je tijdens de 5 jaar die die leeftijdsgrens voorafgaan, een raming van je pensioenbedrag aanvragen.

Dien je aanvraag in via het formulier ‘Bepaling van de pensioendatum en/of raming van het pensioenbedrag’. Je bekomt dit:

  • door het te downloaden vanuit de website van PDOS - rubriek ‘formulieren’,
  • in de Pensioenpunten, of
  • door te bellen naar het nummer 1765 (vanuit het buitenland: +32 78 15 1765)

Om je goed te informeren, moet PDOS het hele elektronische dossier over je loopbaan bezitten.

Je vindt de lijst met Pensioenpunten op de site van PDOS.

Voor meer informatie, raadpleeg de brochure ‘Rustpensioen van het ambtenarenstelsel’.