Toegelaten beroepsactiviteit als gepensioneerde

Wat?

Als gepensioneerde kan je onder bepaalde voorwaarden een beroepsactiviteit uitoefenen en je gezinspensioen behouden.

Neem drie belangrijke regels in acht:

 • respecteer de inkomensgrenzen,
 • geef je beroepsactiviteit aan, en
 • doe eventueel afstand van andere sociale voorwaarden.

Respecteer de inkomensgrenzen

Je inkomen uit een beroepsactiviteit mag bepaalde grenzen niet overschrijden. De grenzen worden bepaald door:

 • het type van pensioen,
 • je leeftijd, en
 • de aard van je activiteit.

Je mag onbeperkt bijverdienen vanaf 1 januari van het kalenderjaar waarin:

 • je 65 wordt,
  of
 • op het ogenblik van je Belgisch pensioen inging een loopbaan had van minimum 45 jaar.

Artistieke activiteiten of wetenschappelijk werk zijn onbegrensd.

Doe tijdig je aangifte

Normaal moet je je beroepsactiviteit die een belastbaar inkomen oplevert niet aangeven, tenzij bij:

 • de eerste betaling van je pensioen;
 • de betaling van een gezinspensioen;
 • een politiek of ander mandaat in BelgiĆ« of het buitenland;
 • een beroepsactiviteit of sociale uitkering in het buitenland;
 • een wetenschappelijke of artistieke activiteit.

Doe afstand van sociale uitkeringen

Je pensioen kan je niet combineren met een sociale uitkering. Een uitzondering vormt het overlevingspensioen. Je kan dit gedurende 12 maanden ontvangen, maar het wordt dan beperkt.