Rustpensioen

Wat ? 

Een rustpensioen is steeds gebaseerd op de eigen loopbaan. Dit in tegenstelling tot een overlevingspensioen of een pensioen als gescheiden partner. Deze worden gebaseerd op de loopbaan van de huwelijks- of ex-partner.

Hoe wordt mijn rustpensioen berekend?

Wij kennen in België verschillende pensioenstelsels met elk een andere berekeningswijze, maar telkens is de basis voor de berekening:

  • de duur van de beroepsloopbaan,
  • de verdiende lonen, wedden of bedrijfsinkomsten,
  • de loopbaanbreuk, en
  • de gelijkgestelde inactiviteitsperiodes.