Periodes van beroepsinactiviteit die meetellen voor je pensioen

Periodes van beroepsinactiviteit die voor je pensioen in aanmerking komen

Bepaalde periodes van beroepsinactiviteit worden gelijkgesteld met periodes van beroepsactiviteit en komen voor je pensioen in aanmerking:

  • ziekte en invaliditeit;
  • leger- of burgerdienst;
  • periodes van voorlopige hechtenis;
  • periodes van vrijwillige onderbreking van de activiteit van een zelfstandige in geval van ernstige aandoening van zijn kind, of om palliatieve zorgen te geven aan zijn kind of aan zijn partner.

De volgende periodes worden slechts in aanmerking genomen voor de berekening van het pensioen wanneer je vrijwillige bijdragen betaalt:

  • voortgezette verzekering;
  • studies of periodes onder leerovereenkomst.