Minimumpensioen in de regeling voor zelfstandigen

Wanneer heb je recht op een minimumpensioen?

Je hebt recht op een minimumpensioen als je kan bewijzen dat je een loopbaan van minstens 30 jaar hebt (2/3 van een volledige loopbaan van 45 jaar).

Voor de duur van je loopbaan, houden we rekening met:

  • je loopbaan als zelfstandige of helper,
  • je loopbaan als werknemer in België,
  • je loopbaan in een andere lidstaat van de Europese Unie,
  • je loopbaan in een land waarmee België een socialezekerheidsovereenkomst heeft afgesloten.

Vraag je een overlevingspensioen aan? Dan gaat het om de loopbaan van je overleden echtgeno(o)t(e).

Hoe wordt het minimumpensioen berekend?

Voldoe je aan de loopbaanvoorwaarde voor het minimumpensioen, dan berekenen we je pensioenbedrag.

Voor de berekening van het bedrag van je minimumpensioen houden we enkel rekening met je loopbaan in België als zelfstandige of helper.

Om na te gaan op welk pensioenbedrag je recht hebt, berekenen we twee bedragen:

  • je pensioenbedrag op basis van je beroepsinkomsten en
  • je pensioenbedrag op basis van het minimumpensioen:
    • We vermenigvuldigen het bedrag van het minimumpensioen met je loopbaanbreuk als zelfstandige of als helper.
    • Als je ook een pensioen als werknemer krijgt, verminderen we het minimumpensioen als de som van het bedrag van je pensioen als zelfstandige en van je Belgisch pensioen als werknemer boven een bepaald plafond ligt.

Je hebt automatisch recht op het hoogste van de twee bedragen.

Meer informatie?

Meer informatie over het minimumpensioen vind je op de website van het RSVZ.