Aanvullend pensioen voor zelfstandigen

Het Vrij Aanvullend Pensioen (VAPZ) is er voor alle zelfstandigen in hoofdberoep en dit ongeacht of je actief bent als natuurlijk persoon dan wel in een vennootschap. Als zelfstandige kies je zelf of je een VAPZ-overeenkomst afsluit, bij welke pensioeninstelling je dat doet en binnen bepaalde grenzen ook hoeveel je jaarlijks opzij zet.

Daarnaast bestaat er ook een tweede pensioenpijler, zowel voor zelfstandigen die bedrijfsleider zijn van een vennootschap, als voor zelfstandigen die als natuurlijke persoon werken.

  • In geval van zelfstandige bedrijfsleiders, belooft de vennootschap een aanvullend pensioen aan één zelfstandige bedrijfsleider (vaak is dit een individuele pensioentoezegging of kortweg IPT) of aan meerdere bedrijfsleiders (vaak is dit een groepsverzekering). Voor het aanvullend pensioen van de zelfstandige bedrijfsleiders is het meestal de vennootschap die bijdragen betaalt, maar ook hier zijn persoonlijke bijdragen mogelijk.
  • Ook zelfstandigen die als natuurlijke persoon werken (dus zonder vennootschap) kunnen een volwaardige tweede pensioenpijler verwerven die vergelijkbaar is met het pensioen uit een IPT- of groepsverzekering dat zelfstandige bedrijfsleiders opbouwen via hun vennootschap. De pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (of kortweg POZ) is dus een aanvulling op het bestaande systeem van het VAPZ en is er voor dezelfde personen die de VAPZ kunnen afsluiten, met uitzondering van de zelfstandige bedrijfsleiders die al via hun vennootschap een aanvullend pensioen kunnen opbouwen via een groeps- of IPT-verzekering.