Niet gewerkte tijd toch meetellen in de pensioenberekening werknemer

Telt mijn periode van inactiviteit mee voor mijn pensioen?

Bepaalde periodes waarin je niet gewerkt hebt, tellen niet mee voor je pensioen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je zelf ontslag nam en niet terug ging werken.

Sommige niet-gewerkte periodes tellen mee. Het gaat om periodes van:

 • werkloosheid,
 • werkloosheid met bedrijfstoeslag,
 • pseudo-brugpensioen,
 • deeltijds werk met bedrijfstoeslag,
 • tijdskrediet,
 • loopbaanonderbreking,
 • thematische verloven,
 • arbeidsbeperking wegens herverdeling van de arbeid,
 • voortgezette verzekering,
 • militaire dienst,
 • staking of lock-out,
 • vakantie,
 • ziekte,
 • arbeidsongeval en beroepsziekte, en
 • mindervaliditeit.

Hoe wordt mijn pensioenopbrengst berekend?

Telt de periode waarin je niet gewerkt hebt, mee voor je pensioen, dan wordt de pensioenopbrengst in dergelijke periodes niet berekend op basis van een werkelijk loon. Ze wordt berekend op basis van:

 • een forfaitair loon,
 • een normaal fictief, of
 • een beperkt fictief loon.

Dit hangt af van bepaalde voorwaarden.