Pensioen en arbeidsongeschiktheidsvergoedingen

Waarop heb je recht?

Zodra je een rust- of overlevingspensioen ontvangt, wordt jouw rente voor blijvende arbeidsongeschiktheid beperkt tot een forfaitair maximumbedrag. Concreet kun je jouw (rust- of overlevings)pensioen niet integraal cumuleren met jouw rente voor blijvende arbeidsongeschiktheid.

Als je een deel van jouw rente in kapitaal hebt ontvangen, wordt het forfaitaire maximumbedrag ook verminderd.

Het forfaitaire maximumbedrag varieert van persoon tot persoon en hangt af van een aantal parameters. Het Federaal agentschap voor beroepsrisico's kan dat bedrag voor je berekenen.

Word je nog steeds belast?

Zodra je gepensioneerd bent of ouder dan 65 jaar, betaal je geen bedrijfsvoorheffing meer op jouw vergoedingen, ongeacht jouw graad van blijvende arbeidsongeschiktheid. Je zal dus geen fiscaal attest krijgen en je zal de vergoedingen die je hebt gekregen, niet moeten vermelden in jouw belastingaangifte.