De pensioenberekening als werknemer

Hoe wordt het werknemerspensioen berekend?

Je totale jaarlijkse pensioen is de som van de pensioenbedragen van elk loopbaanjaar.

Elk kalenderjaar uit je loopbaan geeft een bepaald pensioenaandeel volgens de formule:

Totaal geherwaardeerd loon / 45 x 60% (alleenstaande) of 75% (gezin).

Het totale loon kan naast de werkelijk verdiende lonen ook bestaan uit forfaitaire of fictieve lonen die voor inactiviteitsperiodes worden gebruikt.

Het totale loon kan ook worden beperkt of opgetrokken tot een gewaarborgd minimumloon als je minstens een loopbaan hebt van 15 kalenderjaren met elk een intensiteit van1/3de.

Voor een gewone werknemer bestaat een volledige loopbaan uit 45 jaren, vandaar de noemer 1/45ste. Bij speciale beroepscategorie├źn, zoals mijnwerkers, vliegend personeel of zeevarenden, worden andere berekeningsnoemers gehanteerd.

Gewaarborgd minimumpensioen

Wanneer het eindresultaat van een pensioenberekening op basis van de lonen een bedrag oplevert dat kleiner is dan het gewaarborgd minimum, kan het onder bepaalde voorwaarden worden opgetrokken tot het gewaarborgd minimum in verhouding tot de duur van de loopbaan.

Meer informatie over de berekening van het werknemerspensioen.