Gewaarborgd minimumpensioen voor werknemers

Wat?

Afhankelijk van de duur en de intensiteit van de tewerkstelling per kalenderjaar kan volgens bepaalde criteria een pensioen verhoogd worden tot een bepaald minimum.

In onderstaande voorbeelden hanteren we telkens een streng en een soepel criterium. We bekijken de loopbaan enkel als werknemer en de gemengde loopbaan als werknemer en zelfstandige.

Ik werkte enkel als werknemer

Streng criterium

Voorwaarden:

  • je bewijst minstens 2/3de van een volledige loopbaan als werknemer; en
  • je werkte elk kalenderjaar minimum 208 VTE (voltijdse dagequivalenten).

Berekening:

Het bedrag gewaarborgd minimum voor een volledige werknemersloopbaan wordt vermenigvuldigd met de loopbaanbreuk in de regeling voor werknemers.

Soepel criterium

Voorwaarden:

  • je bewijst minstens 2/3de van een volledige loopbaan als werknemer; en
  • je werkte elk kalenderjaar minimum 156 VTE (voltijdse dagequivalenten).

Berekening:
Het bedrag gewaarborgd minimum voor een volledige werknemersloopbaan wordt vermenigvuldigd met de samengedrukte toekenningsbreuk als werknemer die men bekomt door de som van alle voltijdse (VTE) arbeidsdagen en gelijkgestelde dagen te delen door 312.

Ik werkte als werknemer en zelfstandige

Kom je niet aan de 2/3de voorwaarde met enkel je loopbaan als werknemer maar was je ook aan de slag als zelfstandige? Dan mag je deze periode erbij tellen om zo aan de voorwaarden van het gemengd gewaarborgd minimumpensioen te voldoen.

Bij het gewaarborgd minimumpensioen voor een gemengde loopbaan worden dezelfde twee criteria en berekeningswijzen gehanteerd als voor werknemers.

Gewaarborgd minimum overlevingspensioen

Eenzelfde regeling bestaat voor het overlevingspensioen waarbij de loopbaan van de overleden huwelijkspartner aan bepaalde criteria moet voldoen.

Gewaarborgd minimum voor werknemers

De maximum toekenbare bedragen van het gewaarborgd minimumpensioen kunt u bekijken op de website van de Pensioendienst.