Pensioenvoordelen voor werknemers

Wat?

Naast het wettelijk werknemerspensioen heb je eventueel recht op vakantiegeld of een rente.

Wanneer je aan de slag was als mijnwerker, bestaat ook nog een verwarmingstoelage.

Het vakantiegeld

Samen met je werknemerspensioen voor de maand mei heb je alle jaren recht op vakantiegeld.

In het eerste jaar van je pensionering heb je enkel recht op vakantiegeld als:

  • je in het voorgaande jaar niet meer actief was, of
  • je in een periode van gelijkstelling zat.

Bedrag van het vakantiegeld

Maximum toekenbare bedragen in mei 2020
Index Pensioen 'gezinsbedrag' Pensioen ‘bedrag alleenstaande’
of overlevingspensioen

144,42

1 058,99 euro

847,19 euro

Het bedrag van het vakantiegeld wordt wel beperkt tot het bedrag van je werknemerspensioen. Op het vakantiegeld is een zeker percentage aan bedrijfsvoorheffing verschuldigd. Dat is afhankelijk van je totaal belastbaar inkomen.

Renten

Wie als bediende heeft gewerkt vóór 1968, heeft mogelijk recht op een rente. Dit voordeel is gebaseerd op het vroegere verplichte kapitalisatiesysteem dat nu niet meer bestaat. De renten die nu nog worden toegekend, worden altijd onder de vorm van een éénmalig kapitaal uitgekeerd.

De verwarmingstoelage

Wie een minimum aantal jaren aan de slag was als mijnwerker, krijgt een verwarmingstoelage van 30,51 euro (aan index 136,09 op 01.12.2012) voor elk jaar (1/30ste) tewerkstelling in een steenkolenmijn en dit ten hoogste voor 30 jaar.