Vervroegd pensioen: ambtenaar

Voorwaarden

Je kunt vóór de wettelijke leeftijd met pensioen gaan als je voldoet aan de voorwaarden op het gebied van leeftijd en loopbaanduur om recht te hebben op vervroegd pensioen.

Algemene regel:

 

Normale regel

Uitzondering lange loopbaan

Jaar

Minimumleeftijd

Minimale loopbaanduur

Loopbaan op 60 jaar

Loopbaan op 61 jaar

2012

60 jaar

5 jaar

 

 

2013

60 jaar en 6 maand

38 jaar

40 jaar

 

2014

61 jaar

39 jaar

40 jaar

 

2015

61 jaar en 6 maand

40 jaar

41 jaar

 

Vanaf 2016

62 jaar

40 jaar

42 jaar

41 jaar

Voldoe je op een bepaald ogenblik aan de voorwaarden voor vervroegd pensioen, maar beslis je om te blijven werken? Dan kan je later je pensioen opnemen wanneer je dat wenst, zonder te moeten voldoen aan strengere voorwaarden op het gebied van leeftijd en loopbaanduur.

De algemene regel is van toepassing als je een loopbaan in een administratieve functie hebt waarvoor het pensioen kan worden berekend aan de hand van een tantième van 1/60 per dienstjaar.

Er bestaan overgangsmaatregelen voor personen die dicht bij hun pensioen staan, en ook bepaalde afwijkingen van de voorwaarden op het gebied van leeftijd en loopbaanduur.

U vindt meer informatie over het vervroegd pensioen in de brochure 'Rustpensioenen' op de website van de PDOS.

Hoe ken ik de eerste mogelijke datum om met pensioen te kunnen gaan?

Vanaf de leeftijd van 57 jaar kan je een aanvraag indienen om de eerste mogelijke datum om met pensioen te kunnen gaan, te kennen. Daarvoor gebruik je het formulier 'Vaststelling pensioendatum en/of raming pensioenbedrag', dat je kunt krijgen:

 • door het te downloaden op de website van de PDOS – rubriek formulieren,
 • in de Pensioenpunten, of
 • door te bellen naar het nummer 1765 (vanuit het buitenland: +32 78 15 1765).

Om jou correcte informatie te kunnen geven, moet de PDOS in het bezit zijn van je volledige elektronische loopbaandossier.

Of

Gebruik de pensioenteller op de website van de PDOS.

Raadpleeg voor meer informatie de brochure rustpensioenen in de overheidssector.

Hoe en waar dien ik mijn aanvraag tot vervroegd pensioen in?

Je kunt je aanvraag indienen:

 • bij je laatste openbare werkgever, of
 • bij de instelling die belast is met de berekening van jouw pensioen.

Wordt je pensioen berekend door de PDOS, dan kan je je aanvraag rechtstreeks bij de PDOS indienen. Gebruik daarvoor het formulier 'Pensioenaanvraag rustpensioen'. Je vindt het:

 • in de Pensioenpunten,
 • door te bellen naar het bijzonder nummer Pensioenen 1765 (gratis nummer). Uit het buitenland: +32 78 15 1765 (betalend nummer),
 • door het te downloaden op de website van de PDOS – rubriek formulieren

U moet dit formulier ondertekenen en vervolgens per gewone post opsturen naar volgend adres:

 • Pensioendienst voor de Openbare Sector (PDOS)- Contact center
  Victor Hortaplein 40 bus 30
  1060 Brussel

Je kunt je aanvraag ook online indienen, op de website www.pensioenaanvraag.be.

Dien je aanvraag in vanaf je eigen computer, of ga naar een Pensioenpunt of je gemeente.

Je vindt de lijst van de Pensioenpunten op de website van de PDOS.