Vervroegd pensioen: ambtenaar

Voorwaarden

Je kunt vóór de wettelijke leeftijd met pensioen gaan als je voldoet aan de voorwaarden op het gebied van leeftijd en loopbaanduur om recht te hebben op vervroegd pensioen.


De minimumleeftijd en bijhorende loopbaanduur op de datum waarop u vervroegd met pensioen wilt gaan zijn
60 jaar en 44 loopbaanjaren
61 jaar en 43 loopbaanjaren
63 jaar en 42 loopbaanjaren
 

Voldoe je op een bepaald ogenblik aan de voorwaarden voor vervroegd pensioen, maar beslis je om te blijven werken? Dan kan je later je pensioen opnemen wanneer je dat wenst, zonder te moeten voldoen aan strengere voorwaarden op het gebied van leeftijd en loopbaanduur.

De algemene regel is van toepassing als je een loopbaan in een administratieve functie hebt waarvoor het pensioen kan worden berekend aan de hand van een tantième van 1/60 per dienstjaar.

Er bestaan overgangsmaatregelen voor personen die dicht bij hun pensioen staan, en ook bepaalde afwijkingen van de voorwaarden op het gebied van leeftijd en loopbaanduur.

U vindt meer informatie over het vervroegd pensioen in de brochure 'Rustpensioenen van het ambtenarenstelsel' op de website van de Pensioendienst.

Hoe ken ik de vroegst mogelijke datum om met pensioen te kunnen gaan?

Op mypension.be zie je

 • je vroegst mogelijke pensioendatum;
 • de datum waarop je de wettelijke pensioenleeftijd bereikt.

 

Vanaf de leeftijd van 57 jaar kan je een aanvraag indienen om de eerste mogelijke datum om met pensioen te kunnen gaan, te kennen. Daarvoor gebruik je het contactformulier op de website van de FPD of het formulier 'Vaststelling pensioendatum en/of raming pensioenbedrag', dat je kunt krijgen:

 • in de Pensioenpunten, of
 • door te bellen naar het nummer 1765 (vanuit het buitenland: +32 78 15 1765)

 

Hoe en waar dien ik mijn aanvraag tot vervroegd pensioen in?

Je kunt je aanvraag indienen:

 • bij je laatste openbare werkgever, of
 • bij de instelling die belast is met de berekening van jouw pensioen.

Wordt je pensioen berekend door de FPD, dan kan je je aanvraag rechtstreeks bij de FPD indienen. Gebruik daarvoor het formulier 'Pensioenaanvraag rustpensioen'. Je vindt het:

 • in de Pensioenpunten,
 • door te bellen naar het bijzonder nummer Pensioenen 1765 (gratis nummer). Uit het buitenland: +32 78 15 1765 (betalend nummer),

 

U moet dit formulier ondertekenen en vervolgens per gewone post opsturen naar volgend adres:

 • Federale Pensioendienst (FPD) - Contact center
  Zuidertoren
  Europaesplanade 1
  1060 Brussel

 

Je kunt je aanvraag ook online indienen, op de website www.pensioenaanvraag.be.

Dien je aanvraag in vanaf je eigen computer, of ga naar een Pensioenpunt of je gemeente.

Je vindt de lijst van de Pensioenpunten op de website van de FPD.