Niet-gewerkte periodes die meetellen bij de berekening van het ambtenarenpensioen

Welke niet-gewerkte periodes komen in aanmerking bij de berekening van mijn pensioen?

Met sommige periodes waarin je niet hebt gewerkt kan er toch rekening worden gehouden bij de berekening van je pensioen.

Het gaat om de volgende periodes:

  • verlof met behoud van loon;
  • beschikbaarheid met wachtgeld;
  • niet-bezoldigde afwezigheden gelijkgesteld met dienstactiviteit;
  • volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking;
  • verlof zonder wedde dat niet wordt gelijkgesteld met dienstactiviteit;
  • studies;
  • militaire dienst;
  • diensten bij de civiele bescherming of als gewetensbezwaarde.

De periodes van loopbaanonderbreking en sommige afwezigheidsperiodes worden wel beperkt tot een bepaald percentage van de werkelijk gepresteerde diensten.

Raadpleeg voor meer informatie de brochure rustpensioenen van de overheidssector en de brochure loopbaanonderbreking en afwezigheidsperioden