Gewaarborgd minimumpensioen voor ambtenaren

Voorwaarden om recht te hebben op gewaarborgd minimumbedrag rustpensioen

Is je rustpensioen lager dan het gewaarborgd minimum? Dan kan er aan je pensioen een supplement worden gevoegd als je pensioen het resultaat is van een hoofdfunctie (je prestaties bereiken ten minste 50% van de prestaties die overeenkomen met een voltijdse betrekking) en je:

 • gepensioneerd bent wegens lichamelijke ongeschiktheid, of
 • gepensioneerd bent met ten minste 20 dienstjaren en je nog in dienst was net vóór je op rust werd gesteld. 

Raadpleeg de brochure rustpensioenen van het ambtenarenstelsel.

Voorwaarden om recht te hebben op gewaarborgd minimumbedrag overlevingspensioen

Is het bedrag van je overlevingspensioen of je overgangsuitkering als langstlevende echtgenoot lager dan het gewaarborgd minimum van een overlevingspensioen? Dan kan er in sommige gevallen een supplement worden toegekend. 

Er wordt geen gewaarborgd minimum toegekend:

 • aan de langstlevende echtgenoot die een tijdelijk overlevingspensioen krijgt;
 • aan de langstlevende echtgenoot van wie de echtgenoot een bijkomstige functie uitoefende;
 • aan de langstlevende echtgenoot van wie de echtgenoot een uitgesteld rustpensioen kreeg;
 • aan de langstlevende echtgenoot van wie de echtgenoot gepensioneerd is met minder dan 20 dienstjaren en nog in dienst was net vóór hij op rust werd gesteld;
 • aan een uit de echt gescheiden echtgenoot;
 • aan een wees.

Raadpleeg de brochure overlevingspensioenen van het ambtenarenstelsel.

Hoe ontvang ik het gewaarborgd minimumbedrag?

Het gewaarborgd minimumbedrag wordt niet automatisch toegekend. Je moet een aanvraag van gewaarborgd minimumbedrag indienen bij de overheid die je pensioen toekent en berekent. 

Hoe hoog is het gewaarborgd minimumbedrag?

Rustpensioen

Het gewaarborgd minimumbedrag van het rustpensioen kan variëren:

 • volgens de oorzaak van je pensionering:
  • pensioen wegens leeftijd of anciënniteit: het gaat om een vast bedrag, en
  • pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid: het gaat om een percentage van de wedde.
 • volgens je burgerlijke staat: getrouwd of alleenstaand (ongehuwd, weduwe, uit de echt gescheiden of feitelijk gescheiden).

Het bedrag van het gewaarborgd minimum wegens lichamelijke ongeschiktheid mag niet hoger zijn dan 75% van het maximum van de schaal die je genoot vóór je pensionering.

Overlevingspensioen

Het gewaarborgd minimumbedrag van het overlevingspensioen is een vast bedrag.

Deeltijds

Heb je deeltijds gewerkt, dan wordt het gewaarborgd minimumbedrag aangepast in evenredige verhouding.

Schorsing of vermindering van het supplement gewaarborgd minimum

Ontvang je andere pensioenen of rentes, dan worden die volledig of gedeeltelijk afgetrokken van het supplement gewaarborgd minimum.

Oefen je een activiteit uit die een bepaald bedrag overschrijdt, dan kan je supplement worden geschorst.

Voor meer informatie over de gewaarborgde minimumbedragen van rustpensioenen, raadpleeg de brochure rustpensioenen van het ambtenarenstelsel.

Voor meer informatie over de gewaarborgde minimumbedragen van overlevingspensioenen, raadpleeg de brochure overlevingspensioenen van het ambtenarenstelsel.