Andere pensioenvoordelen: ambtenaren

Rustpensioen en vakantiegeld

Als je een rustpensioen krijgt, heb je vanaf 60 jaar onder bepaalde voorwaarden eenmaal per jaar (in de maand mei) recht op vakantiegeld. Je globaal bruto pensioen mag een bepaald bedrag niet overschrijden.

Onder bepaalde voorwaarden heb je recht op een aanvullende toeslag bij het vakantiegeld als je, op 1 mei van het jaar waarvoor het vakantiegeld verschuldigd is, een supplement gewaarborgd minimum geniet.

Het vakantiegeld en de aanvullende toeslag bij het vakantiegeld worden automatisch betaald. Je hoeft geen aanvraag in te dienen.

Bedrag vakantiegeld in geval van rustpensioen

Het bedrag van het gewone vakantiegeld en het bedrag van de aanvullende toeslag verschillen naargelang de gepensioneerde alleenstaand of getrouwd is. Het totale bedrag van het gewone vakantiegeld en het aanvullende vakantiegeld mag niet hoger zijn dan het bedrag van het pensioen dat wordt betaald in de maand mei van het betrokken jaar.

Raadpleeg voor meer informatie de brochure "overlevingspensioenen van de overheidssector".

Overlevingspensioen en vakantiegeld

Ontvang je een overlevingspensioen, dan heb je onder bepaalde voorwaarden eenmaal per jaar (in de maand mei) recht op vakantiegeld. Je globaal bruto pensioen mag een bepaald bedrag niet overschrijden.

Onder bepaalde voorwaarden heb je recht op een aanvullende toeslag bij het vakantiegeld als je, op 1 mei van het jaar waarvoor het vakantiegeld verschuldigd is, effectief een supplement gewaarborgd minimum geniet.

Het vakantiegeld en de aanvullende toeslag bij het vakantiegeld worden automatisch betaald. Je hoeft geen aanvraag in te dienen.

Bedrag vakantiegeld in geval van overlevingspensioen

Het bedrag van het gewone vakantiegeld en het bedrag van de aanvullende toeslag zijn vaste bedragen. Het totale bedrag van het gewone vakantiegeld en het aanvullende vakantiegeld mag niet hoger zijn dan het bedrag van het pensioen dat wordt betaald in de maand mei van het betrokken jaar.

Raadpleeg voor meer informatie de brochure over de "overlevingspensioenen van de overheidssector".