Je pensioen als ambtenaar

De wettelijke pensioenleeftijd ligt in België op 65 jaar. Voor enkele beroepen ligt ze hoger (rechters) of lager. Je kan ook vanaf 60 jaar vervroegd met pensioen, als je aan de vereiste leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voldoet. De overheid probeert dit echter te ontmoedigen. Ze kent aan burgers die langer aan de slag blijven een hoger pensioenbedrag toe, de pensioenbonus.

Je pensioen als ambtenaar wordt sinds 2012 berekend op basis van je laatste 10 dienstjaren bij de overheid. Bepaalde periodes van inactiviteit, zoals een loopbaanonderbreking, studies of verlof met wedde, kunnen meegeteld worden. Indien nodig, vult de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) je pensioen verder aan tot het gewaarborgd minimumpensioen. Je geniet ook van vakantiegeld bovenop je pensioen. Dit bedrag wordt afgestemd op je gezinsinkomen. Wil je precies weten wanneer je met pensioen mag vertrekken en welk bedrag je zal krijgen? Vraag vanaf 57 jaar een raming aan bij je pensioeninstelling.

In tegenstelling tot bij de andere arbeidsstatuten heeft de ex-echtgenoot van een ambtenaar geen recht op een deel van zijn pensioen. Hij/zij komt enkel in aanmerking voor een overlevingspensioen als de ambtenaar overlijdt.

Wanneer een gepensioneerde ambtenaar overlijdt, komt de PDOS tussen in de begrafeniskosten. De overlevende echtgenoot heeft, onder bepaalde voorwaarden, ook recht op een overlevingspensioen.