Pensioen na echtscheiding ambtenaar

Voorwaarden om na echtscheiding een pensioen te krijgen

Je kunt geen aanspraak maken op een deel van het rustpensioen van je ex-echtgenoot die ambtenaar was.

Je kunt wel aanspraak maken op een overlevingspensioen als:

 • Je geen wanbedrijven begaan hebt tegenover je ex-echtgenoot en daardoor onwaardig bent om van hem/haar te erven;
 • het huwelijk ten minste één jaar heeft geduurd;
 • je niet hertrouwd bent vóór de overlijdensdatum van je ex-echtgenoot;
 • je een aanvraag hebt ingediend binnen de 12 maanden na het overlijden, en dit in het geval waarin er ook een overlevende echtgenoot is die recht heeft op het overlevingspensioen.

In sommige gevallen kan je zelfs wanneer het huwelijk minder dan één jaar heeft geduurd, een overlevingspensioen krijgen.

Raadpleeg voor meer informatie de brochure 'overlevingspensioenen van de overheidssector'.

Hoe krijg ik een overlevingspensioen?

Je hoeft geen aanvraag in te dienen als:

 • de overleden ambtenaar een rustpensioen kreeg dat door de PDOS werd beheerd, en
 • hij/zij geen langstlevende echtgenoot of kinderen achterlaat die recht hebben op het overlevingspensioen.

De FPD opent van ambtswege een dossier van overlevingspensioen. In alle andere gevallen moet je een aanvraag indienen.

Is er op het ogenblik van het overlijden een langstlevende echtgenoot die recht heeft op het overlevingspensioen? Dan verlies je je rechten op het overlevingspensioen als je je aanvraag niet binnen de 12 maanden na het overlijden indient.

Je kunt je aanvraag indienen:

 • rechtstreeks bij de FPD met het formulier 'Aanvraag van overlevingspensioen'. Je kunt dit formulier krijgen:
 • in de Pensioenpunten, of
 • door te bellen naar het nummer 1765 – uit het buitenland: +32 78 15 1765, of
 • door het te downloaden van de website van de FPD, rubriek 'formulieren'.
 • via www.pensioenaanvraag.be.

Raadpleeg voor meer informatie de brochure 'overlevingspensioenen van de overheidssector'.

Berekening van het overlevingspensioen

Je overlevingspensioen als uit de echt gescheiden echtgenoot wordt berekend op basis van de dienstjaren tijdens de duur van het huwelijk.

Raadpleeg voor meer informatie de brochure 'overlevingspensioenen van de overheidssector'.

Betaling van het overlevingspensioen

Het tijdstip waarop je overlevingspensioen als uit de echt gescheiden echtgenoot wettelijk mag worden betaald, is verschillend naargelang:

 • je ex-echtgenoot is overleden vóór 1 januari 2015 of na 31 december 2014;
 • jouw leeftijd bij het overlijden van je ex-echtgenoot;
 • het feit of er al dan niet een langstlevende echtgenoot is.

Raadpleeg voor meer informatie de brochure 'overlevingspensioenen van de overheidssector'.