Pensioen na echtscheiding als zelfstandige

Als ex-echtgeno(o)t(e) van een zelfstandige of helper kan je aanspraak maken op een pensioen van uit de echt gescheiden echtgeno(o)t(e).

Voorwaarden

  • Je bent 65.
  • Je kan de beroepsloopbaan van je ex-echtgeno(o)t(e) als zelfstandige of helper bewijzen vanaf het kwartaal dat jullie getrouwd zijn tot en met kwartaal waarin jullie gescheiden zijn. 
    Elk jaar komt in aanmerking, ook als je voor datzelfde jaar een eigen rustpensioen als zelfstandige of helper krijgt.
  • Je mag het ouderlijk gezag niet kwijt zijn.
  • Je mag niet opnieuw getrouwd zijn.
  • Je mag niet veroordeeld zijn om je ex-echtgeno(o)t(e) naar het leven gestaan te hebben.
  • Je mag geen aanspraak maken op een overlevingspensioen uit een vorig huwelijk.

Meer informatie

Voor meer informatie over het pensioen van uit de echt gescheiden echtgeno(o)t(e), de aanvraag en de bedragen, kan je terecht op website van het RSVZ.