Pensioen feitelijke echtscheiding als werknemer

Wat en voor wie?

Ben je feitelijk gescheiden, dan heb je recht op een deel van het pensioen van je echtgenoot. De feitelijke scheiding is een situatie waarbij:

 • gehuwde partners niet meer dezelfde hoofdverblijfplaats hebben volgens het bevolkingsregisters;
 • de echtgenoten van tafel en bed gescheiden zijn bij een gerechtelijke beslissing;
 • één van de echtgenoten:
  • in de gevangenis opgesloten werd;
  • in een instelling ter bescherming van de maatschappij opgenomen werd;
   of
  • om geestelijke gezondheidsredenen onder een beschermingsmaatregel valt.

Het pensioen van een gescheiden echtgenoot garandeert een totaalbedrag dat de helft is van het gezinsbedrag van de echtgenoot, persoonlijk(e) rustpensioen(en) inbegrepen.

Moet ik een aanvraag indienen?

Een aanvraag is noodzakelijk tenzij de echtgenoot zijn persoonlijk pensioen aanvraagt of al een gezinspensioen ontving op het ogenblik van de scheiding.

Mijn echtgenoot is ambtenaar

De verdeling van een pensioen onder feitelijk gescheiden echtgenoten is niet mogelijk bij een pensioen als ambtenaar. Je kan wel een overlevingspensioen krijgen als je feitelijk gescheiden was van een overleden ambtenaar.