Impact scheiding op pensioen

De impact van een scheiding op je pensioen verschilt naargelang je met een werknemer, een ambtenaar of een zelfstandige getrouwd was.

Is de ex-echtgenoot een werknemer, dan krijg je een supplement bij je rustpensioen op basis van de lonen die de ex-partner tijdens het huwelijk verdiende. Die som wordt verminderd met de eigen lonen in die periode.

De ex-echtgenoot van een ambtenaar heeft hier geen recht op. Zij/hij komt enkel in aanmerking voor een overlevingspensioen op basis van de dienstjaren van de overledene tijdens het huwelijk.

Scheid je van een zelfstandige? Je ontvangt dan een rustpensioen op basis van het aantal huwelijksjaren waarin de echtgenoot als zelfstandige werkte. Deze worden aan je eigen jaren als zelfstandige toegevoegd, tot een maximum van 45 jaar. Overschrijd je die grens, dan schrapt men de minst voordelige jaren voor de pensioenberekening.

Ten slotte heb je recht op de helft van het gezinspensioen van je echtgenoot, als jeĀ enkel feitelijk gescheiden bent.