Voordelen voor zelfstandigen

Op welke voordelen kunnen zelfstandigen aanspraak maken?

 • Bijzondere bijslag
 • Onvoorwaardelijk pensioen
 • Pensioenbonus

Bijzondere bijslag

Om de bijzondere bijslag te krijgen, moet je een rustpensioen, overlevingspensioen of pensioen van uit de echt gescheiden echtgenoot van een zelfstandige – met uitsluiting van een onvoorwaardelijk pensioen – voor de maand juli van het jaar in kwestie genieten.

Je moet geen aanvraag indienen om de bijslag te krijgen.

De bijzondere bijslag wordt niet betaald wanneer je:

 • een loopbaan als zelfstandige of als zelfstandige en werknemer hebt die minstens gelijk is aan 2/3 van een volledige loopbaan;
 • een pensioen als zelfstandige geniet waarvan het jaarbedrag hoger is dan het bedrag van het minimumpensioen voor zelfstandigen vermenigvuldigd met de breuk van de loopbaan als zelfstandige;
 • meerdere pensioenen geniet waarvan het totale jaarbedrag hoger is dan het bedrag van het minimumpensioen voor zelfstandigen.

De bijzondere bijslag wordt jaarlijks in juli betaald door de Rijksdienst voor Pensioenen.

Het bedrag:

 • schommelt naargelang u een gezinspensioen of een pensioen als alleenstaande geniet;
 • is wel beperkt tot 20% van het totaalbedrag van de pensioenen als zelfstandige die in de maand juli betaald worden.

Onvoorwaardelijk pensioen

Het onvoorwaardelijk pensioen is de rente opgebouwd door de sociale bijdragen die de zelfstandige heeft betaald tot en met 31 december 1983. Vanaf 1 januari 1984 vestigen de sociale bijdragen geen recht meer op het onvoorwaardelijk pensioen.

Je moet geen aanvraag indienen.

Je geniet het onvoorwaardelijk rustpensioen als:

 • het wettelijk pensioen niet kan worden toegekend;
 • het wettelijk pensioen niet betaalbaar is (je zet een beroepsactiviteit voort buiten de toegelaten grenzen);
 • het wettelijk pensioen minder bedraagt dan het onvoorwaardelijk pensioen.

Het bedrag van het onvoorwaardelijk pensioen wordt niet meer geïndexeerd sinds 1 januari 1984.

Pensioenbonus

Raadpleeg de pagina over de pensioenbonus voor meer info.