Een invaliditeitspensioen als mijnwerker

Heb ik recht op een invaliditeitspensioen als mijnwerker?

Ben je als mijnwerker niet meer in staat om te werken wegens ziekte? Dan heb je misschien recht op een invaliditeitspensioen.

De bedragen verschillen naargelang je tewerkstelling bovengronds of ondergronds was en naargelang van je gezinssituatie.

Richt je aanvraag tot de Afdeling mijnwerkers van de Dienst voor uitkeringen van het RIZIV.