Andere pensioenvoordelen

Elk arbeidsstatuut kent in Belgiƫ zijn eigen aanvullende pensioenvoordelen. Ben je werknemer? Je komt dan, onder bepaalde voorwaarden, in aanmerking voor vakantiegeld of een rente bovenop je pensioen. Voormalige mijnwerkers hebben ook recht op een verwarmingstoelage.

Een gepensioneerde ambtenaar krijgt, onder bepaalde voorwaarden, eveneens vakantiegeld. Het uitgekeerde bedrag hangt van zijn gezinssituatie af.

Een zelfstandige ontvangt bij pensionering een bijzondere bijslag als zijn pensioen lager ligt dan het minimumpensioen voor zelfstandigen. Oudere zelfstandigen hebben ook recht op een onvoorwaardelijk pensioen dat tot eind 1983 met hun socialezekerheidsbijdragen opgebouwd werd.

Tegelijkertijd wil de overheid burgers aanmoedigen langer aan het werk te blijven. Ze lanceerde daarom de pensioenbonus. Werknemers, ambtenaren en zelfstandigen die langer aan de slag blijven, krijgen bij hun pensionering een hoger pensioen toegekend dan diegenen die vervroegd met pensioen gaan.

Blijkt je totale pensioenbedrag dan toch te laag om te overleven? Dan kan je een beroep doen op de inkomensgarantie voor ouderen. Je inkomen wordt in dat geval, naargelang je gezinssituatie, aangevuld.

Ten slotte bestaat er een bijzondere regeling voor oorlogsinvaliden. Mensen die door een oorlogsfeit invalide werden, komen namelijk in aanmerking voor een invaliditeitspensioen als oorlogsinvalide.