Aanvullend pensioen

Naast het wettelijk pensioen (1ste pijler), bestaat er ook een aanvullend pensioen (2de pijler). Dit aanvullend pensioen kan je opbouwen als je werkt als werknemer of als zelfstandige.

Biedt je werkgever of sector een aanvullend pensioenplan aan of heb je als zelfstandige een aanvullende overeenkomst afgesloten, dan komt het aanvullend pensioen extra bovenop je wettelijk pensioen.

Om een aanvullend pensioen op te bouwen, worden er bijdragen gestort aan een pensioeninstelling. Dit is een verzekeraar of pensioenfonds. Een aanvullend pensioen bij een verzekeraar wordt vaak een groepsverzekering genoemd.

Het aanvullend pensioen is een aanvulling op je wettelijk pensioen. Het wordt dus meestal uitbetaald als je met pensioen gaat of als je het moment bereikt dat je op wettelijk pensioen zou kunnen gaan.

Vaak voorziet het aanvullend pensioenplan ook een overlijdensdekking. In dat geval krijgen je naasten (bijvoorbeeld je partner of kinderen) een bedrag uitbetaald als je sterft vóór je pensioen.

Het pensioenreglement bepaalt hoe je aanvullend pensioen wordt uitbetaald. De pensioeninstelling kan het opgebouwde bedrag in één keer uitbetalen (eenmalig kapitaal) of gespreid in de tijd uitbetalen (bijvoorbeeld als een maandelijkse of jaarlijkse betaling en dit meestal zolang je leeft).

Het opgebouwde aanvullend pensioen kan je bekijken via het online pensioendossier mypension.be.