Pensioen

Kijk je uit naar je pensioen? Of maak je je er zorgen over? We bieden je een mooi overzicht van de pensioenrechten die je als werknemer, ambtenaar of zelfstandige opbouwt...

De wettelijke pensioenleeftijd ligt in België op 65 jaar, maar je kan onder bepaalde voorwaarden vroeger met pensioen vertrekken. De berekening van je pensioenbedrag gebeurt doorgaans op basis van je inkomsten, de duur van je loopbaan, de loopbaanbreuk en de gelijkgestelde periodes van inactiviteit. Het wordt indien nodig aangevuld tot het minimumpensioen voor je arbeidsstatuut. Elk stelsel biedt bovendien specifieke aanvullingen en pensioenvoordelen op het wettelijk pensioen.

De Belgische sociale zekerheid kent ook afgeleide rechten toe aan huwelijkspartners. Zo hebben ex-echtgenoten van werknemers en zelfstandigen recht op een deel van het pensioen van hun vroegere partner. 

Wanneer je echtgenoot overlijdt, kom je in aanmerking voor een overlevingspensioen of een overgangsuitkering. Deze worden berekend op basis van de pensioenrechten van de overledene.