Wie kan vergoed worden?

Wie onder een bepaalde regeling van de Belgische sociale zekerheid valt (werknemer, zelfstandige,…), kan  afhankelijk van zijn/haar situatie rekenen op een vergoeding voor onkosten voor gezondheidszorg of een beroep doen op vergoedingen ten gevolge van arbeidsongeschiktheid. Het gaat om: verplichte ziekteverzekering, arbeidsongevallen, pensioenen en kinderbijslag.

Wie verzekerd is in een ander Europees land of een van de volgende landen: Albanië, Algerije, Bosnië-Herzegovina, Macedonië, Marokko, Montenegro, Servië, Tunesië, Turkije – kan de tussenkomst van een Belgisch ziekenfonds vragen met het formulier S1, de Europese ziekteverkeringskaart (EHIC) of via een formulier dat werd afgeleverd door het land van oorsprong. Ze worden behandeld zoals de Belgische verzekerden.

Wie is verzekerd bij een andere sociale verzekering, moet zich rechtstreeks tot hen wenden of tot de personeelsdienst van de internationale instelling waar ze zijn tewerkgesteld.

Gedetacheerde werknemers moeten hun werkgevers in het land van oorsprong contacteren.

Los van je socioprofessionele situatie kan iedereen die een vermindering van fysieke zelfredzaamheid ervaart, waarvan de effecten mogelijk langer dan 6 maanden zullen duren, de DG Personen met een handicap contacteren op telefoonnummer 0800/987.99 of door middel van het contactformulier. Je kan er ook over spreken met een maatschappelijk assistent van je ziekenfonds of in het ziekenhuis. Ze kunnen je adviseren en helpen met je aanvraag. Op die manier kan je, afhankelijk van het geval, een parkeerkaart voor personen met een handicap verkrijgen, een administratieve erkenning met specifieke sociale en fiscale compensaties (afhankelijk van je inkomsten) of mogelijk een uitkering.