Arbeidsongeval of ongeval op weg van of naar het werk

Je was aan het werk of op weg van en naar het werk -> tegemoetkoming van de arbeidsongevallenverzekering van je werkgever

Je bent bijvoorbeeld een personeelslid van de MIVB of van Brussels Airport of je vervulde een opdracht in het kader van je werk (verplaatsing voor een vergadering,…).

Je bent dus slachtoffer geweest van een arbeidsongeval. Wanneer een werknemer een ongeval heeft tijdens en door de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst en hij/zij daar een letsel aan overhoudt, dan wordt dit beschouwd als een arbeidsongeval. Ook wanneer terrorisme aan de oorsprong ligt van het ongeval tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, is er sprake van een arbeidsongeval.

Als je op weg was naar het werk, ben je slachtoffer van een ongeval op de weg naar het werk.

Je bent niet gedekt door een verplichte verzekering tegen arbeidsongevallen indien je niet verbonden bent door een statuut (voor ambtenaren) of door een arbeidsovereenkomst met een werkgever. Dit kan bijvoorbeeld een student zijn die naar school ging, een gepensioneerde, een werkloze, een zelfstandige, … Deze personen kunnen zich richten tot hun ziekenfonds dat de eventuele uitkeringen en geneeskundige verzorging ten laste zal nemen.

Wat moet je doen als je denkt dat je slachtoffer bent van een arbeidsongeval of van een ongeval op weg van of naar het werk?

Je moet je werkgever onmiddellijk inlichten over elk ongeval waarvan je slachtoffer ben geweest op de werkplaats of op weg van of naar het werk. Je werkgever kan zo de aangifteprocedure opstarten.

De werkgevers MIVB en Brussels Airport zullen al het nodige hebben gedaan voor hun personeelsleden die slachtoffers waren.

Dezelfde regel geldt voor ongevallen op weg van of naar het werk. Het is dus belangrijk dat je werkgever wordt verwittigd dat je op weg van of naar het werk was. Zo kan je werkgever zijn verzekeringsmaatschappij verwittigen.

Of je nu personeelslid in de privé- of in overheidssector bent, je functies aan het uitoefenen was of op weg van of naar het werk, neem contact op met je personeelsdienst. Zij informeren je over de formaliteiten die je moet vervullen.

Belangrijk om weten:

  • Het is belangrijk een aangifte van arbeidsongeval te doen, zelfs al lijken je verwondingen niet erg. Dit is belangrijk omdat je verwondingen wel later kunnen verergeren of pas later duidelijk worden.
  • Als je er zelf niet toe in staat bent, dan mag uiteraard een naaste de nodige formaliteiten in jouw plaats vervullen.

Waarop heb je recht als je ongeval werd erkend als een arbeidsongeval of als een ongeval op weg van of naar het werk?

Uitkeringen:

  • Ben je tijdelijk geconfronteerd met een totale arbeidsongeschiktheid, dan hen je recht op een uitkering tijdens de ganse duur dat je niet kan werken.
  • Kan je nadien het werk gedeeltelijk hervatten, dan kan je nog altijd recht hebben op een uitkering wegens een tijdelijke gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.
  • Houd je ten slotte blijvende gevolgen over aan het ongeval, dan kan je recht hebben op een uitkering wegens een permanente arbeidsongeschiktheid.

Vergoedingen:

  • Je hebt recht op de vergoeding van de medische, farmaceutische, hospitalisatie- en heelkundige kosten. De verzekering van de werkgever zal ook de eventuele prothese- of orthopedische toestellen ten laste nemen. Je verplaatsingskosten worden ook vergoed.
  • Indien je esthetische schade hebt opgelopen wegens het ongeval, worden de chirurgische kosten of de kosten voor esthetische protheses (bv. een pruik) vergoed om je zoveel mogelijk te helpen bij het terugvinden van je psychische en fysische integriteit.

Opgelet:  in het kader van de verzekering tegen arbeidsongevallen is geen enkele vergoeding voorzien voor materiële of morele schade. Dit maakt deel uit van de aansprakelijkheidsverzekering van diegene die wordt aangeduid als verantwoordelijke voor het ongeval, of van andere bijkomende verzekeringen.

Waarop heb je recht indien je een naaste bent verloren?

  • De verzekeringsmaatschappij kent een forfaitaire vergoeding toe voor de dekking van de begrafeniskosten. Buitenlandse slachtoffers kunnen ook een vergoeding in de repatriëringskosten krijgen.
  • Als je echtgenoot, echtgenote, wettelijk samenwonende partner, kind, ouder, grootouder, broer of zuster slachtoffer is geweest van een dodelijk arbeidsongeval, kan je, als rechthebbende, aanspraak maken op een rente, waarvan het bedrag afhangt van de relatie met het slachtoffer.

Met wie moet je contact opnemen?

Voor al je vragen met betrekking tot arbeidsongevallen, kan je terecht bij het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (FEDRIS)