Socialezekerheidsbijdragen ten laste van de werkgever

Administratieve soepelheid voor werkgevers die moeilijkheden ondervinden om hun bijdragen te betalen als gevolg van financiële problemen door de aanslagen.           

Het principe dat bijdragen tijdig moeten worden betaald, blijft bestaan. Een werkgever die tijdelijke moeilijkheden ondervindt door de aanslagen, kan wel de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) contacteren voor een uitstel van betaling. De RSZ zal een maandelijks afbetalingsplan voorstellen.

Werkgevers kunnen de Inningsdienst van de RSZ contacteren of een aanvraag doen met volgende formulieren:

In het luik « Motivatie » vermeld je dat je deze aanvraag doet als gevolg van de aanslagen. Je moet de aanvraag voor een afbetalingsplan zo snel mogelijk indienen.