Sociale bijdragen voor zelfstandigen

Je bent een zelfstandige die actief is in de vleessector zoals bijvoorbeeld de landbouwondernemingen, de voedingsindustrie of de ondernemingen in de handelssector en door de crisis die te maken heeft met de zaak Veviba, heb je moeilijkheden om je sociale bijdragen te betalen : er zijn betalingsfaciliteiten mogelijk voor jouw bijdragen.

Door de Veviba-crisis, hebben de betrokken zelfstandigen de mogelijkheid om de betaling van de bijdragen van de vier kwartalen van 2018 uit te stellen zonder dat de toepasselijke verhogingen van 3% en 7% worden opgeëist.

De zelfstandige wiens bedrijf moeilijkheden ondervindt door de Veviba-crisis, zal een schriftelijke aanvraag moeten indienen vóór 30 juni 2018 bij zijn sociaal verzekeringsfonds(SVF).

De betrokken zelfstandige kan in principe ook een bijdragevermindering vragen op basis hiervan of een vrijstelling van bijdragen.

Het SVF is het aanspreekpunt om alle nuttige bijkomende info te geven.