Je kan (tijdelijk) niet meer werken (geen arbeidsongeval)

Door de aanslagen kan je niet werken terwijl het geen arbeidsongeval was: tegemoetkoming van de uitkeringsverzekering

Wordt je situatie niet beschouwd als een arbeidsongeval of als een ongeval op weg van of naar het werk, hebben zowel werknemers als zelfstandigen recht op een uitkering in geval van verlies van loon, arbeidsongeschiktheid of invaliditeit.

Er is wel een verschil tussen werknemers en zelfstandigen. De uitkering die werknemers ontvangen, hangt af van hun vorig loon en van hun gezinssituatie. Deze uitkering heeft tot doel het verlies van loon te compenseren in geval van arbeidsongeschiktheid. Zelfstandigen ontvangen een forfaitaire uitkering die afhangt van hun gezinssituatie en van het al niet stopzetten van hun onderneming.

Contact: je ziekenfonds of RIZIV.

Statutaire ambtenaren komen niet in aanmerking voor de uitkeringsverzekering. Voor hen geldt een specifieke regeling. Eerst wordt het kapitaal ziektedagen opgebruikt. Je wedde wordt dan gewoon verder uitbetaald. Het personeelslid komt vervolgens « in disponibiliteit » met een beperkte wedde. Een vastbenoemde ambtenaar kan dus nooit « van het ziekenfonds afhangen ».

Contact: je personeelsdienst en de site van de FOD P&O