Je hebt verzorging gekregen of bent opgenomen in een ziekenhuis

Je bent of je werd opgenomen in een ziekenhuis of je werd verzorgd en/of hebt geneesmiddelen gekregen  -> tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging

Wordt je situatie niet beschouwd als een arbeidsongeval of als een ongeval op weg van of naar het werk, dan ben je, zoals bijna de ganse bevolking die in België woont, gedekt door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging. Je ziekenfonds neemt dan de kosten van de geneeskundige verzorging, de hospitalisatiekosten en de kosten voor dringend medisch vervoer rechtstreeks ten laste (derde betaler) volgens de vastgelegde tarieven of ze betaalt je de gedane kosten terug.

De honoraria van zorgverleners zijn vastgelegd in een overeenkomst gesloten tussen zorgverleners en ziekenfondsen. Een reglementair bepaald percentage (tot maximum 100 %) van dit overeengekomen tarief wordt terugbetaald. Het resterend bedrag (= remgeld) moet je betalen.

De zorgverleners die de overeenkomst niet hebben gesloten, zijn niet verbonden door het overeengekomen tarief. Doe je een beroep op dergelijke zorgverlener, zullen de terugbetalingen enkel gebeuren op basis van het overeengekomen tarief. Naast het remgeld zal je dus ook het verschil tussen het overeengekomen tarief en de honoraria die je worden gevraagd (= supplement) moeten betalen.

Dankzij de Maximumfactuur (MAF) moet je gezin niet meer uitgeven dan een bepaald maximumbedrag voor geneeskundige verzorging. Bereikt het persoonlijk aandeel (remgeld) van je gezin dit maximumbedrag tijdens het jaar, dan wordt het persoonlijk aandeel vanaf dat moment volledig terugbetaald voor dat jaar. Het ziekenfonds houdt de rekening van je geneeskundige verzorging (persoonlijk aandeel) bij. Je moet dus niets doen. Het ziekenfonds stuurt je een attest vanaf de eerste terugbetaling in het kader van de MAF.

Contact: je ziekenfonds of RIZIV.