Gevolgen voor de pensioenen

Invloed op rust- en overlevingspensioenen

Het overlijden van een werknemer, van een zelfstandige of van een ambtenaar kan aanleiding geven tot de toekenning van een overlevingspensioen aan de langstlevende echtgenoot/echtgenote.

Het bedrag van het pensioen kan verschillen na het overlijden van de echtgenoot/echtgenote.

Voor alle informatie kan je contact opnemen met de Federale Pensioendienst.