Gevolgen voor de kinderbijslag

Een andere situatie ingevolge de aanslagen kan een invloed hebben op het recht op kinderbijslag van de slachtoffers

Er kunnen gevolgen zijn met betrekking tot de kinderbijslag.

  • Het overlijden van een ouder kan tot gevolg hebben dat een hoger bedrag aan kinderbijslag wordt toegekend.

  • Het overlijden van een kind leidt tot de stopzetting van de kinderbijslag.

  • Onder bepaalde voorwaarden kan de ongeschiktheid van een ouder of een kind leiden tot een hoger bedrag aan kinderbijslag.

Voor meer informatie kan je terecht bij het Federaal Agentschap voor de kinderbijslag (FAMIFED)

Telefoonnr. : 0800/94.434

E-mail: info.bemiddeling@famifed.be

Website: www.famifed.be