Gevolgen voor de jaarlijkse vakantie

Een arbeidsongeschiktheid door de aanslagen kan een invloed hebben op het recht op jaarlijkse vakantie

Wanneer personen het slachtoffer zijn van terroristische aanslagen, wordt de arbeidsovereenkomst opgeschort wegens arbeidsongeschiktheid.

Er zijn drie mogelijke situaties wat je jaarlijkse vakantie betreft:

Contact:

  • Indien je arbeidsongeschikt bent terwijl je vakantie was begonnen
    Je kan je vakantie niet uitstellen indien je in de privésector werkt (bij het openbaar ambt is het uitstel toegelaten; neem contact op met de personeelsdienst).
  • Indien je arbeidsongeschikt bent voordat je vakantie was begonnen
    Je kan je vakantie uitstellen tot31 december. Bij het openbaar ambt kan in de meeste gevallen de vakantie worden uitgesteld tot een datum na 31 december; neem contact op met de personeelsdienst.
  • Indien je arbeidsongeschikt blijft tot 31 december van het vakantiejaar 2016
    In december 2016 zal het ziekenfonds de werkgever vragen een document in te vullen, waarin het eventueel saldo van de vakantiedagen die niet werden opgenomen bij het voorvallen van de arbeidsongeschiktheid, zijn vermeld. Voor iedere niet-opgenomen vakantiedag zal de werkgever de werknemer in december 2016 een enkelvoudig vakantiegeld uitbetalen (het loon van de vakantiedagen) en een dubbel vakantiegeld (indien dit niet werd uitbetaald voor het begin van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid). Indien de werknemer een arbeider is, zal het enkelvoudig en dubbel vakantiegeld uitbetaald geweest zijn door de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie of door het vakantiefonds waarbijde werkgever is aangesloten. Voor iedere vakantiedag gedekt door vakantiegeld zal het ziekenfonds geen tijdelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering uitbetalen. Bij het openbaar ambt kunnen de regels verschillen naargelang de werkgever. Neem contact op met de personeelsdienst.

Contact