Vervangingsinkomens en aanvulling op het inkomen

Concreet zorgt de sociale zekerheid voor 3 zaken:

  • bij loonverlies (werkloosheid, pensionering, arbeidsongeschiktheid) ontvang je een vervangingsinkomen;
  • als je bepaalde "sociale lasten", zoals het opvoeden van kinderen of ziektekosten, moet dragen, ontvang je een aanvulling op het inkomen;
  • als je onvrijwillig niet langer over een beroepsinkomen beschikt, dan ontvang je bijstandsuitkeringen.