Solidariteit

Solidariteit is het centrale begrip van ons socialezekerheidssysteem. Solidariteit tussen:

  • werkenden en werklozen;
  • gezonden en zieken;
  • gezinnen met kinderen en gezinnen zonder kinderen;
  • jongeren en ouderen;
  • mensen met een inkomen en mensen zonder.

Die solidariteit is gewaarborgd doordat:

  • werkende mensen bijdragen moeten betalen in verhouding tot hun loon;
  • de financiering grotendeels gebeurt door de gemeenschap, dat zijn dus alle burgers samen;
  • de vakbonden, de ziekenfondsen en de werkgeversorganisaties mee beslissen over verschillende aspecten van het systeem.